Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden 2022

Ordinær generalforsamling i Lov Cykel Motion

Dato: tirsdag den. 22.02.2022

Sted: Kultursalen Fladså Hallen

Tidspunkt: Kl. 19:00

Vi starter med håndmadder og drikkelse, som vi plejer

Dagsorden ifølge vedtægterne §7

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.Formandens beretning

3.Kassereren aflægger revideret regnskab

4.Fastsættelse af kontingent for 2022 – bestyrelsen foreslår at hæve kontingent med 100 kr. til 300,00 kr. pr. person.

5.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelse:

Jan Olsen - ønsker ikke genvalg 

Pia Mortensen – villig til genvalg 

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson – villig til genvalg

Sussie Olsen – villig til genvalg 

6.Valg af revisor Gerda Svensson og revisorsuppleant Annelise Jacobsen.

7.Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af de nuværende vedtægter.

De nuværende vedtægter og ændringsforslag vedlægges denne mail. 

Der vil på generalforsamlingen ikke blive lagt kopier frem af vedtægterne, da LCM går ind for at spare på ressourcerne.

8.Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Med venlig cykelhilsen

Tove Kühn 

formand

Ordinær generalforsamling i Lov Cykel Motion 2023

 

Dato: Tirsdag den. 28.02.23

Sted: “Kultursalen” Fladså Hallen

Tidspunkt: Kl. 19:00

 

Vi starter med smørrebrød og drikkelse, efter generalforsamlingen slutter vi af med kaffe og kage

 

Dagsorden ifølge vedtægterne §7

 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

 1. Formanden aflægger beretning

 

 1. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

 

 1. Forslag til budget til godkendelse, fastsættelse af kontingent

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

Bestyrelse:

 • Tove Kyhn Madsen – villig til genvalg
 • Flemming Wrist – villig til genvalg
 • Annette Olsen - ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsessuppleanter:

 • Gerda Svensson – villig til genvalg
 • Sussie Olsen – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 

 1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på e-mail til  tokyma29@gmail.com og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig cykelhilsen Tove Kyhn Madsen, formand


Ordinær Generalforsamling i Lov Cykel Motion 2024

 

Dato: Tirsdag den 27.02.2024

Tidspunkt: 18:30 spisning for medlemmer, 19.30 generalforsamling starter

Sted: Kultursalen i Fladså Hallen

 

Dagsorden ifølge vedtægter §7

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 

2. Formanden aflægger beretning

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

 

4. Forslag til budget til godkendelse, fastsættelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag.

Hvordan får vi flere medlemmer? Forslag fra bestyrelsen


6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

Bestyrelse:

Pia Mortensen – villig til genvalg

Uffe Nygaard – villig til genvalg

 

Bestyrelsessuppleanter

Sussie Olsen – villig til genvalg

Gerda Svensson – ønsker ikke genvalg

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 

Revisor:

Birthe Olsen – villig til genvalg

Gerda Svensson – ønsker ikke genvalg

 

Revisorsuppleanter

Anne-Lise Jacobsen – villig til genvalg

Rene Olsen – villig til genvalg

 

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt på e-mail til info@lovcykelmotion.dk, og være formanden i hænde senest 8 dage (20.02.2024) før afholdelse af generalforsamlingen.

 

De bedste cykelhilsner og på bestyrelsens vegne Tove Kyhn Madsen, formand

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...