Nyt fra Bestyrelsen

Indendørs aktiviteter starter op igen i Fladså Hallen fra onsdag den 05.01.22. Det betyder, at tirsdag den 11.01.22 bliver første gang at svømmerne kan hoppe i bassinet under kyndig ledelse af overbassinmester PH.

Vi har været en del, som har cyklet tirsdag formiddag, nu svømning var lukket ned pga Corona. Det kan jo være, at der stadig er medlemmer, som har lyst til at mødes ved Skovgrillen på Præstø Landevej om tirsdagen kl. 10:00 til en rask cykeltur, hvem ved?

I skal have mundbind på i omklædningsrummet, men det må tages af i baderummet og i svømmehallen.

Godt Nytår ønskes af bestyrelsen 

Tove Kyhn Madsen, formand

Cykling mellem jul og nytår og Corona

Først vil vi ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håb om mange gode cykelstunder i 2022.

Det betyder, at de medlemmer som svømmer om tirsdagen, må holde en ekstra lang juleferie, da indendørs aktiviteter aflyses fra søndag den 19. december og indtil videre til onsdag den 05. januar

Mette Frederiksen holdt pressemøde i går fredag den 17.12.2021, og fortalte om nye restriktioner.

I stedet for at svømme vil vi foreslå medlemmerne (svømmere som ikke svømmere) at møde op på tunge cykler tirsdag den 21.12 og 28.12 og 04.01.22 ved Skovgrillen på Præstø Landevej Kl.10:00 til en rask cykeltur

På bestyrelsens vegne Tove

Det berører heldigvis ikke vores AKTIVITETER UDENDØRS men INDENDØRS AKTIVITETER.

Fredag og søndagscykling mellem jul og nytår falder på hhv juleaften 2. juledag og nytårsaften, tænker ikke der vil være stort fremmøde disse dage

Men søndag den 02.01.2022, er vi klar igen.🙂

Juleafslutning søndag den 12.12.21

OBS OBS 

Der er en ændring i forhold til programmet på søndag. Den stigende Corona smitte gør, at Gløgg og Æbleskiver indtages udenfor i stedet for i den dejlige varme Kultursal.🙂

Det anbefales at tage ekstra varmt tøj med. Vi vil til gengæld sørge for, at der er VARME æbleskiver og  gløgg og et bål til Jer. 

Vi mødes stadig i Fladså Hallen kl. 10.00 på tunge cykler til en cykeltur eller lette vandrestøvler til en vandretur, regner med at være hjemme igen ca. 11:30

Vi håber at se rigtig mange af klubbens friske medlemmer, så vi kan ønske hinanden en glædelig jul.

På bestyrelsens vegne Gerda, Pia og Tove

Juleafslutning LCM søndag den 12 december 2021

Vi mødes kl. 10:00 på tunge cykler ved Fladså Hallen og er hjemme igen kl. 12:00. Bagefter samles vi i “Kultursalen Fladså Hallen” til Gløgg og Æbleskiver. 

Det vil også være muligt at gå en tur i stedet for at cykle, der er planlagt en tur i området på ca. 6 km.

Og er cyklen og vandrestøvlerne lagt i vinterhi, mødes vi til gløgg og æbleskiver.

Vi glæder os til et hyggeligt juletræf 

Bestyrelsen 😀

En lille rettelse:

Gymnastik starter onsdag den 27/10-2021🧘‍♂️🤸🏼‍♂️

Nyt fra sidste bestyrelsesmødet den 11 oktober:

revidering af klubbens vedtægter.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en

Forslag til vedtægtsændringer vil blive forelagt på den kommende generalforsamling.

Nyt fra bestyrelsen

Så kom vi sørme i avisen - tak til Spar Nord Fonden

Nyt fra bestyrelsen

 

Trøjer og Spar Nord Fonden

Tove har skrevet til Spar Nord Fonden vedr. fordeling af tilskuddet til trøjer.

Alle medlemmer skal tilbydes køb af cykeltrøjer, og der er givet accept fra Spar Nord til, at beløbet fordeles mellem de medlemmer, der ønsker at anskaffe trøjer.

Tilskuddet fra Spar Nord er gældende indtil 11-09-2024.

Sussie orienterer tøjfirmaet om, at de kan gå videre med blusernes design, der efterfølgende skal godkendes i bestyrelsen.                                        

 

Malendeturen fra 22.05-26.05 -2024: Inger og Anni oplyser at der er 34 medlemmer der har tilmeldt sig. Der er bindende tilmelding til turen senest 15.11-2023.

                       

Næstved Cityforening- Tjen penge til din forening

Flemming orienterede om henvendelse fra Næstved Cityforening, der fra 24. november til 25. februar etablerer skøjtebane på Axeltorv i Næstved.

Foreningerne i området kan tjene penge til deres klubber ved at levere bemanding til hytten ved skøjtebanen. Opgaven består i at udleje og slibe skøjter, og aflønningen er 70 kr. pr. time.

Man kan tilmelde sig og booke tider via et link på mailen fra Cityforeningen.

Flemming sender mailen ud til vores medlemmer, der kan tilmelde sig, hvis de har lyst til denne opgave.  

 

Juleafslutning søndag den 10. december.

Vi mødes ved Fladså Hallen søndag den 10. december og cykler eller går tur.

Herefter serveres der glögg og æbleskiver.

 

 

Ny mødedato:

Onsdag den 22.11.2023 kl 15.30 hos Tove Kyhn Madsen, Åvænget 59 Mogenstrup

 

Fredag  den 1. december kl. 15.00 hos Sussie Olsen, Åvej 7 i Lov.

 


Nyt fra bestyrelsen


Vores nye klubdepot i Fladsåhallen er nu klargjort og kan tages i brug. Foreløbig er depotet ulåst. Da der ikke opbevares kontanter eller lignende, vil vi afvente, om der bliver behov for nøgle til depotet


Klubben har været udsat for forsøg på IT kriminalitet. Et “firma” har sendt en falsk mail fra formanden til kassereren vedr. en kontooverførsel på sportstøj. Bente anede uråd og har meldt sagen til Politiet.


Medlemslisten er ajourført, og vi har 81 medlemmer.


Svømning: starter 3/10-23. PH og Uffe fornyer deres livredderprøve inden denne udløber i oktober måned.


Bestyrelsen samarbejder med DGI om et projekt “Pump din cykelklub”
Det er et tilbud hvor klubberne kan få hjælp og støtte til at gennemføre nogle af de ønsker/ udfordringer klubben oplever.


I vores cykelklub har vi et fantastisk socialt samvær. Udfordringen er, at vores aldersgennemsnit er højt, og at det er vanskeligt at tiltrække nye medlemmer - specielt yngre medlemmer.

Bestyrelsen har haft møde med Signe Nyboe fra DGI og drøftet ovennævnte udfordring. Bestyrelsen arbejder videre med Signe, og I vil løbende blive orienteret.
Signe Nyboe kommer desuden på besøg om fredagen på Lolland Run


Nyt fra bestyrelsen 


1. Jubilæumstur til Bork Havn

Annette og Flemming fortalte om deres tur til Bork Havn samt de muligheder, der er i

området for spisesteder, kulturelle tilbud og cykling.

De havde lavet et fint forslag til, hvad de 45.000 kr. som Nordeafonden har ydet til vores 35 års jubilæumstur, kunne anvendes til.

Dette indeholdt velkomstspisning, afslutningsaften med spisning, arrangement i Mariehaven samt besøg på museet Tirpitz.

Restbeløbet kunne fordeles som tilskud til husleje af husene.


2. Projekt trøjer

Sussie har drøftet cykeltøj med firmaet Verge Sport - Campione teamtøj. Efter vores anvisninger vil de udforme et designforslag til skriften på trøjerne.

Medlemmerne kan selv bestille cykeltrøjer/veste fra firmaet, hvilket betyder, at klubben ikke behøver at ligge inde med et større lager.

Cykelklubben i Haslev har cykeltøj fra dette firma, og er godt tilfredse med kvaliteten.


Spar Nord -ved Bjarne- er kontaktet vedr. sponsorat til cykeltrøjer. Bjarne anbefaler, at klubben søger donation hos Spar Nord fonden.

Tove vil gå videre med ansøgning.


Bestilling af cykeltøj må afvente evt. donation fra Spar Nord fonden.


3. Reservation af Kultursalen 2023/24

2023

- Juleafslutning søndag den 10.12 fra kl. 10.00-13.00

- Reservation af svømmehallen tirsdag fra 10.00-11.00 fra den 03.10.

2024

- Svømmehal reservation den 26.03 er noteret.

- Generalforsamling tirsdag den 27.02 fra 17.30-21.30

- Opstart sommercykling søndag den 07.04 fra 10.00-13.00

- Klubaften hver tirsdag fra den 09.04-24.09 fra 18.00-21.00

- Side 5

- Afslutningsfest lørdag den 28.09 12.00-søndag kl. 10.00

- Opstart vintercykling søndag den 06.10 fra 10.00-13.00

- Juleafslutning søndag den 15.12 fra 10.00-13.00


4. Punkter til kommende dagsorden

- Opstart af sommersæson 2024, skal den rykkes?

- Tidspunkt for start af Generalforsamlingen?

- Hvilke konsekvenser har (GDPR) for vores forening?

JULEAFSLUTNING

Vi mødes i Fladså Hallen kl.10:00 og cykler små 2 timer alt afhængigt af vejret 

Mange cykler, andre går og nogle kommer først til sidst, når vi skal hygge - alt er tilladt. 

Det vigtigste er, at vi får sagt god god jul til hinanden.

Vi holder juleafslutning søndag den 11.12.2022 med gløgg og æbleskiver. 

Til orientering er der ingen søndagstur første søndag i december og i januar.

Sæt X i kalenderen søndag den 5 februar, så starter søndagsturene op igen. 

På bestyrelsens vegne Tove

Opstart af vintersæsonen 2 oktober 2022

Nu skal vi have gang i vores MTB cykler. 

Lov Cykel Motion har opstart på vintersæsonen søndag den 2 oktober kl. 10:00 fra Fladså Hallen. 

Herefter cykler vi hver fredag og søndag fra Fladså Hallen kl 10 - til ca. 12:00, hvis ikke andet aftales. 

Den 2 oktober vil det også være muligt at gå en tur i stedet for at cykle. 

Når vi kommer hjem er der pølser med brød og drikkelse. 

Vi glæder os til at se Jer. 

På bestyrelsens vegne Tove, formand LCM 

Foreningerne, Fladså Gymnastik, Mogenstrup Løbeklub, Lokalrådet Fladså og Lov Cykel Motion er gået sammen om denne aktivitet TROLDELØBET

Søndag den 18 september kl. 10:00 fra P- plads på Mogenstrup Kro 

Familie rute på ca. 4,5 km. 

Vandre og løberute på ca. 9 km. 

Cykelrute på ca. 22 km. 

Alt foregår på grus/skovstier og lidt asfalt

Ingen tilmelding - bare kom og det er gratis. 

Sidste cykelaften i år bliver tirsdag den 20 september, hvis cyklen er "punkteret" og I kun skal have kaffe, skal I komme ved 19:15 tiden, inden solen går ned. 

Afslutningsfest lørdag den 24 september 

Opstart af vintersæson søndag den 2 oktober kl. 10:00 fra Fladså Hallen på tunge cykler. Det vil også være muligt at vandre en tur i området.

Efter cykling/vandring er der pølser og drikkelse.

Der cykles stadig fredag og søndag kl.10:00 fra Fladså Hallen, hvis ikke andet er meldt ud.

Opstart svømning tirsdag den 4 oktober kl.10:00 -11:00 i Fladså Svømmehal. Kontakt Tove, hvis det skulle have Jeres interesse. Pris et sted mellem 200-300 kr. 

På bestyrelsens vegne Tove 

Cykeltøj

Bestyrelsen har besluttet at opsige samarbejdet med Profilbutikken vedr. cykeltøj, da det trækker urimeligt ud med levering. Vi arbejder på at finde en anden leverandør.

Datoer

Sidste gang vi har sommercykling er tirsdag den 20. september.

Vi har booket Kultursalen lørdag den 24. september til cykelklubbens afslutningsfest.

Søndag den 2. oktober er der opstart på vintersæson kl. 10-13.

Søndag den 11.12.22   Juleafslutning kl 10-13.

2023 alle reservationer i Kultursalen:

Tirsdag 28.02 fra 17.30-21.20 generalforsamling.

Søndag 26.03 opstart sommersæson 10-13.

Søndag 02.04 LCM TRIATLON kl10-14.

Tirsdag fra den 28.03-19.09 fra 18-21 sommer cykelaften.

Lørdag den 23.09  afslutningsfest

Søndag  den 01.10 opstart vintersæson.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

LCM er medlem af Næstved Idræts Union (NIU)

NIU tilbyder kursus i førstehjælp i samarbejde med Førstehjælp 112 APS:

Lørdag 17 september

Lørdag 01 oktober 

Lørdag 05 november

Alle dage fra 08:30 - til ca.15:00 inkl. pauser og let frokost.

Adresse Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10 - Smedjen.

Tilmelding efter først til mølle princippet og max 4 deltager fra samme forening pr. kursus.

Tilmelding til  Formand Tove på SMS 30 68 54 58 senest lørdag den 10.09.2022 med oplysning om hvilken dag I ønsker at deltage. Jeg tilmelder samlet til NIU.

I skrivende stund er der ledige pladser på alle kurserne. Men ikke til at vide hvor længe????

Pris for medlemmer af NIU er 100 kr pr deltager. Bestyrelsen er blevet enige om, at tilbyde kurset gratis for medlemmer af LCM.

Tilmelding er bindende.

Formand Tove

Nyt fra bestyrelsen

Tirsdagssvømning :  Der kan ikke længere bruges klippekort til svømning om tirsdagen. Lov Cykelmotion får 80 % af lejen dækket af Næstved kommune, og skal selv betale de 20 %. Fremover skal der betales et samlet beløb fra hver deltager for hele sæsonen.

Tove vil undersøge, hvor mange der vil deltage i næste sæson, og prisen vil afhænge af deltagerantallet.

Uffe og Poul Henning vil gerne fortsætte som livreddere.

Cykeltøj:

Det tidligere tøjfirma er gået konkurs. Sten kom med nye trøjer til vores bestyrelsesmøde, men da vestene manglede, besluttede vi, at prøvning af de nye bluser skulle vente, til vi har alle trøjer og veste. Cykeltøjet skal bestilles inden oktober måned, da der herefter er prisstigninger.

Fællesskabstafetten:

Næstved kommune afholder Fællesskabstafet i dagene 25/9-30/9-22, hvor en stafet skal komme hele kommunen rundt.

Lokalområde SYD d.v.s. Mogenstrup samt Karrebæksminde og Enø har stafetten fra mandag den 26/9 kl 16 til tirsdag den 27/9 kl 16. Stafetten skal vandre fra et frivilligt fællesskab til et andet og transporteres på forskellig vis f.eks. løb, cykling, vandring o. l.

Stafetten overnatter i en børnehave, på en skole eller i en kirke.

Lov Cykel Motion har sagt ja til at cykle stafetten fra en aktivitet til en anden.

I vil høre nærmere, når planlægningsgruppen melder mere ud.

Troldeløbet søndag den 18.09.2022 kl 10:

Troldeløbet bliver arrangeret i et samarbejde mellem Fladså gymnastik, Mogenstrup løbeklub, Lov Cykelmotion og lokalråd Fladså.

Formålet med løbet er:

Synliggøre den 12 km lange rute kaldet Trolderuten mellem Mogenstrup og Næstved

Tiltrække flere motionister og få dem ud i naturen hele året rundt

Vise de forskellige motionsformer, cykling, løb og gang for flere aldersklasser Tove og Sussie deltager i planlægningen, og de vil orientere nærmere om løbet.

Lov Cykelmotion har 35 års jubilæum i 2023:

Vi skal begynde at tænke på hvordan det skal fejres. Evt. kunne jubilæet fejres under næste års sommertur.

Sidste cykelaften:

Sidste cykelaften i sommersæson bliver tirsdag den 20 september

Klubfest:

Husk vi afholder vores årlige Klubfest lørdag den 24 september i “Kultursalen” i  Fladså Hallen

Opstart til vintersæson er 2. oktober:

Der bliver ikke noget Brugsløb dette år, så vi skal selv planlægge opstarten.

Nyhedsbrev 17 juni

Cykling 21 juni

Tirsdag den 21 juni, er der en del fra klubben som cykler Tour de Præstø. Det er ikke alle medlemmerne, som deltager i dette cykelløb, derfor vil der også være almindelig cykelaften. 

Kaffe/kage må I tænke Jer til.  Der vil være mulighed for at købe kolde øl og sodavand.

28 juni “God cykelstil på landevejen”

Kim Køse fra DGI kommer tirsdag den 28 juni kl. 20:00 og fortæller om “God cykelstil på landevejen”. 

Vi cykler fra 18:00-19:45 og håber at rigtig mange har mulighed for at komme den dag for at høre de vise ord.

Cykeltøj:

Der er desværre sket det at firmaet i Jylland, hvor Profil Butikken skulle bestille vores nye cykeltøj er gået konkurs.

Jens Peter og Pia har flyttet søndagsturen den 03.07-22 til lørdag den 02.07-22, hvor de vil planlægge en tur omkring ruten hvor Tour de France rytterne cykler. I vil høre nærmere.

Profil Butikken har lovet, at vi kan få nyt cykeltøj fra firmaet CRAFT til samme pris - og det skulle være et rigtigt godt tilbud.

Det betyder, at vi igen skal til at prøve størrelser, da størrelserne kan variere fra det ene firma til det andet - SÅ PÅ DEN IGEN.

Dato for afprøvning af størrelser på det nye cykeltøj er ikke fastlagt endnu. 

Bestyrelsen planlægger et seniorarrangement i samarbejde med DGI for alle seniorer i området onsdag den 11.05-22 kl 10. Vi skal cykle ca 20 km efter en planlagt rute, og bagefter hygge os med let forplejning og kaffe.

 I år har vi besluttet ikke at betale for medlemmernes deltagelse i Tour de Præstø, der afholdes den 21.06-2022.

Der er 5 fra LCM, der har meldt sig som frivillige til Royal Run i Næstved den 6. juni 2022.

Vi håber mange af jer har lyst at deltage i cyklingen, og også hjælpe til med nogle praktiske opgaver.

Husk frist for betaling af kontingent på 300 kr. er den 1. Maj 2022

Tove, formand LCM

Tirsdag den 28 juni vil der ligge et sæt fremme, så vi kan få mulighed for at mærke kvaliteten. 

Tirsdag den 07-06-2022 kl 20-21 efter cykling kommer en repræsentant fra DGI og fortæller om god Cykelkultur.

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig som følger:

Formand:                   Tove Kyhn Madsen

Næstformand:            Flemming Wrist-Knudsen

Kasserer :                  Annette Olsen

Sekretær :                  Pia Haff Mortensen

Bestyrelsesmedlem:  Uffe Nygaard

Suppleanter:              Gerda Svensson og 

                                  Sussie Olsen

Bestyrelsen er ved at planlægge et Seniorarrangement i samarbejde med DGI. Dette bliver en cykeltur onsdag den 11. maj kl 10.00.

Da det er et arrangement hvor vi håber, at der kommer deltagere udenfor klubben, vil vi have brug for hjælpende hænder fra medlemmerne, dels som guider på cykelture og dels med praktiske opgaver.

Der kommer flere oplysninger når datoen nærmer sig, men I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Tirsdagscykling: der er gratis kaffe og kage efter cyklingen. Har man lyst til en øl eller sodavand er prisen 7 kr. 

Vi undersøger, om der kan oprettes en MobilePay Box, som medlemmerne kan betale til, så vi undgår kontanter.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at være passiv medlem/

Støttemedlem i LCM. I vil høre nærmere om dette.

Jan Olsen arbejder fortsat videre med cykeltøjet, og er der tilstrækkelig mange medlemmer, der ønsker at købe cykeltøj, afholdes der en aften, hvor man kan prøve og bestille tøj.

Sussie står for tilmelding til diverse cykelløb i løbet af sæsonen. Disse bliver lagt frem på tirsdagsaftenerne efter cykling.

Næste bestyrelsesmøde er: 21/4- 2022.

Corona

Kære alle

Det har desværre vist sig, at der på vores generalforsamling har været et mindre corona udbrud. over 10 deltagere er tilsyneladende blevet smittet.

Vi opfordrer derfor til at I får taget en test.

Bestyrelsesmøde 02.02.2022

Generalforsamling tirsdag den 22.02.22 kl 19:00 Kultursalen Fladså Hallen, vi starter med smørebrød/håndmadder

Brestyrelsen har på dagsorden forslag til nye vedtægter og hævning af kontingent fra 200 til 300 kr pr person.

Der arbejdes videre med nye klubtrøjer.

Bestyrelsen har gennemgået LMC’s vedtægter og revideret disse, så de er tidssvarende.

Forslag til vedtægtsændringer bliver forelagt på den kommende Generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022.

Der arbejdes fortsat med at finde velegnet cykeltøj. Dette punkt bliver også taget op på Generalforsamlingen.

Et lille udvalg bestående af Flemming, Tove og Pia har revideret LMC’s hjemmeside i håb om, at den nu er mere overskuelig og lettere at finde rundt i.

Gymnastik: holdet er nedlagt i denne sæson på grund af for få tilmeldte. Viser der sig interesse for oprettelse af gymnastikhold til næste vintersæson, skal formanden have besked inden 10. marts, da dette er deadline for booking af lokalet.

Vintercykling - og svømning 2022

Udendørs aktiviteterne fortsætter ufortrødent med cykling fredag og søndag. Første fredagstur bliver den 07.01.22, hvor vi mødes ved Skovbørnehaven Boserup kl. 10:00

Ved første søndagstur 02.01.22 havde 5 personer trodset vinterkulden, og var mødt op ved Fladså Hallen - respekt.

Det kniber lidt for medlemmerne at komme ud af fjerne om søndagen, men dem som kommer gør' det godt. Formanden  håber på lidt større fremmøde til cykling om  søndagen i 2022.

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...

Vintercykling - og svømning 2022

Udendørs aktiviteterne fortsætter ufortrødent med cykling fredag og søndag. Første fredagstur bliver den 07.01.22, hvor vi mødes ved Skovbørnehaven Boserup kl. 10:00

Ved første søndagstur 02.01.22 havde 5 personer trodset vinterkulden, og var mødt op ved Fladså Hallen - respekt.

Det kniber lidt for medlemmerne at komme ud af fjerne om søndagen, men dem som kommer gør' det godt. Formanden  håber på lidt større fremmøde til cykling om  søndagen i 2022.

Vi har været en del, som har cyklet tirsdag formiddag, nu svømning var lukket ned pga Corona. Det kan jo være, at der stadig er medlemmer, som har lyst til at mødes ved Skovgrillen på Præstø Landevej om tirsdagen kl. 10:00 til en rask cykeltur, hvem ved?

Indendørs aktiviteter starter op igen i Fladså Hallen fra onsdag den 05.01.22. Det betyder, at tirsdag den 11.01.22 bliver første gang at svømmerne kan hoppe i bassinet under kyndig ledelse af overbassinmester PH.

I skal have mundbind på i omklædningsrummet, men det må tages af i baderummet og i svømmehallen.

Godt Nytår ønskes af bestyrelsen 

Tove Kyhn Madsen, formand

Cykling mellem jul og nytår og Corona


Julehilsen


“Vinter solhverv faldt i år den 21 december, det betyder, at nu går vi lysere tider i møde.
Inden vi ser os om, er det tid for opstart af sommercykling den. 26 marts.
Men inden da skal I lige sætte stort ❌ i kalenderen den 28 februar, hvor vi afholder vores årlige Generalforsamling.

Til næste år har vi 35 års jubilæum, det markeres med en cykelferie i uge 25, hvor Jan, Annette, Flemming og Lis har planlagt en tur til Ringkøbing Fjord “Bork Havn”
Hvis I ikke har meldt Jer til turen endnu, kan I sagtens nå det, I skal blot kontakte Jan eller Flemming.
På vores hjemmesiden kan I læse mere om cykelferien til “Bork Havn”

Vi cykler stadig fredag og søndag formiddag kl. 10:00 fra Fladså Hallen på tunge cykler. Der er også cykling 23 december og mellem jul og nytår.
Svømmerne træner flittigt tirsdag formiddag - dog ikke mellem jul og nytår.
Herligt med en klub med så mange aktive medlemmer

Bestyrelsen vil ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Formand Tove”

Vi holder juleafslutning søndag den 11.12.2022 med gløgg og æbleskiver. 

Vi mødes i Fladså Hallen kl.10:00 og cykler små 2 timer alt afhængigt af vejret 

Mange cykler, andre går og nogle kommer først til sidst, når vi skal hygge - alt er tilladt. 

Det vigtigste er, at vi får sagt god god jul til hinanden.

JULEAFSLUTNING

Til orientering er der ingen søndagstur første søndag i december og i januar.

Sæt X i kalenderen søndag den 5 februar, så starter søndagsturene op igen. 

På bestyrelsens vegne Tove

Opstart af vintersæsonen 2 oktober 2022

Nu skal vi have gang i vores MTB cykler. 

Lov Cykel Motion har opstart på vintersæsonen søndag den 2 oktober kl. 10:00 fra Fladså Hallen. 

Herefter cykler vi hver fredag og søndag fra Fladså Hallen kl 10 - til ca. 12:00, hvis ikke andet aftales. 

Den 2 oktober vil det også være muligt at gå en tur i stedet for at cykle. 

Når vi kommer hjem er der pølser med brød og drikkelse. 

Vi glæder os til at se Jer. 

På bestyrelsens vegne Tove, formand LCM 

Foreningerne, Fladså Gymnastik, Mogenstrup Løbeklub, Lokalrådet Fladså og Lov Cykel Motion er gået sammen om denne aktivitet TROLDELØBET

Søndag den 18 september kl. 10:00 fra P- plads på Mogenstrup Kro 

Familie rute på ca. 4,5 km. 

Vandre og løberute på ca. 9 km. 

Cykelrute på ca. 22 km. 

Alt foregår på grus/skovstier og lidt asfalt

Ingen tilmelding - bare kom og det er gratis. 

Sidste cykelaften i år bliver tirsdag den 20 september, hvis cyklen er "punkteret" og I kun skal have kaffe, skal I komme ved 19:15 tiden, inden solen går ned. 

Afslutningsfest lørdag den 24 september 

Opstart af vintersæson søndag den 2 oktober kl. 10:00 fra Fladså Hallen på tunge cykler. Det vil også være muligt at vandre en tur i området.

Efter cykling/vandring er der pølser og drikkelse.

Der cykles stadig fredag og søndag kl.10:00 fra Fladså Hallen, hvis ikke andet er meldt ud.

Opstart svømning tirsdag den 4 oktober kl.10:00 -11:00 i Fladså Svømmehal. Kontakt Tove, hvis det skulle have Jeres interesse. Pris et sted mellem 200-300 kr. 

På bestyrelsens vegne Tove 

Cykeltøj

Bestyrelsen har besluttet at opsige samarbejdet med Profilbutikken vedr. cykeltøj, da det trækker urimeligt ud med levering. Vi arbejder på at finde en anden leverandør.

Datoer

Sidste gang vi har sommercykling er tirsdag den 20. september.

Vi har booket Kultursalen lørdag den 24. september til cykelklubbens afslutningsfest.

Søndag den 2. oktober er der opstart på vintersæson kl. 10-13.

Søndag den 11.12.22   Juleafslutning kl 10-13.

2023 alle reservationer i Kultursalen:

Tirsdag 28.02 fra 17.30-21.20 generalforsamling.

Søndag 26.03 opstart sommersæson 10-13.

Søndag 02.04 LCM TRIATLON kl10-14.

Tirsdag fra den 28.03-19.09 fra 18-21 sommer cykelaften.

Lørdag den 23.09  afslutningsfest

Søndag  den 01.10 opstart vintersæson.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

LCM er medlem af Næstved Idræts Union (NIU)

NIU tilbyder kursus i førstehjælp i samarbejde med Førstehjælp 112 APS:

Lørdag 17 september

Lørdag 01 oktober 

Lørdag 05 november

Alle dage fra 08:30 - til ca.15:00 inkl. pauser og let frokost.

Adresse Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10 - Smedjen.

Tilmelding efter først til mølle princippet og max 4 deltager fra samme forening pr. kursus.

Tilmelding til  Formand Tove på SMS 30 68 54 58 senest lørdag den 10.09.2022 med oplysning om hvilken dag I ønsker at deltage. Jeg tilmelder samlet til NIU.

I skrivende stund er der ledige pladser på alle kurserne. Men ikke til at vide hvor længe????

Pris for medlemmer af NIU er 100 kr pr deltager. Bestyrelsen er blevet enige om, at tilbyde kurset gratis for medlemmer af LCM.

Tilmelding er bindende.

Formand Tove

Nyt fra bestyrelsen

Tirsdagssvømning :  Der kan ikke længere bruges klippekort til svømning om tirsdagen. Lov Cykelmotion får 80 % af lejen dækket af Næstved kommune, og skal selv betale de 20 %. Fremover skal der betales et samlet beløb fra hver deltager for hele sæsonen.

Tove vil undersøge, hvor mange der vil deltage i næste sæson, og prisen vil afhænge af deltagerantallet.

Uffe og Poul Henning vil gerne fortsætte som livreddere.

Cykeltøj:

Det tidligere tøjfirma er gået konkurs. Sten kom med nye trøjer til vores bestyrelsesmøde, men da vestene manglede, besluttede vi, at prøvning af de nye bluser skulle vente, til vi har alle trøjer og veste. Cykeltøjet skal bestilles inden oktober måned, da der herefter er prisstigninger.

Fællesskabstafetten:

Næstved kommune afholder Fællesskabstafet i dagene 25/9-30/9-22, hvor en stafet skal komme hele kommunen rundt.

Lokalområde SYD d.v.s. Mogenstrup samt Karrebæksminde og Enø har stafetten fra mandag den 26/9 kl 16 til tirsdag den 27/9 kl 16. Stafetten skal vandre fra et frivilligt fællesskab til et andet og transporteres på forskellig vis f.eks. løb, cykling, vandring o. l.

Stafetten overnatter i en børnehave, på en skole eller i en kirke.

Lov Cykel Motion har sagt ja til at cykle stafetten fra en aktivitet til en anden.

I vil høre nærmere, når planlægningsgruppen melder mere ud.

Troldeløbet søndag den 18.09.2022 kl 10:

Troldeløbet bliver arrangeret i et samarbejde mellem Fladså gymnastik, Mogenstrup løbeklub, Lov Cykelmotion og lokalråd Fladså.

Formålet med løbet er:

Synliggøre den 12 km lange rute kaldet Trolderuten mellem Mogenstrup og Næstved

Tiltrække flere motionister og få dem ud i naturen hele året rundt

Vise de forskellige motionsformer, cykling, løb og gang for flere aldersklasser Tove og Sussie deltager i planlægningen, og de vil orientere nærmere om løbet.

Lov Cykelmotion har 35 års jubilæum i 2023:

Vi skal begynde at tænke på hvordan det skal fejres. Evt. kunne jubilæet fejres under næste års sommertur.

Sidste cykelaften:

Sidste cykelaften i sommersæson bliver tirsdag den 20 september

Klubfest:

Husk vi afholder vores årlige Klubfest lørdag den 24 september i “Kultursalen” i  Fladså Hallen

Opstart til vintersæson er 2. oktober:

Der bliver ikke noget Brugsløb dette år, så vi skal selv planlægge opstarten.

Nyhedsbrev 17 juni

Cykling 21 juni

Tirsdag den 21 juni, er der en del fra klubben som cykler Tour de Præstø. Det er ikke alle medlemmerne, som deltager i dette cykelløb, derfor vil der også være almindelig cykelaften. 

Kaffe/kage må I tænke Jer til.  Der vil være mulighed for at købe kolde øl og sodavand.

28 juni “God cykelstil på landevejen”

Kim Køse fra DGI kommer tirsdag den 28 juni kl. 20:00 og fortæller om “God cykelstil på landevejen”. 

Vi cykler fra 18:00-19:45 og håber at rigtig mange har mulighed for at komme den dag for at høre de vise ord.

Cykeltøj:

Der er desværre sket det at firmaet i Jylland, hvor Profil Butikken skulle bestille vores nye cykeltøj er gået konkurs.

Profil Butikken har lovet, at vi kan få nyt cykeltøj fra firmaet CRAFT til samme pris - og det skulle være et rigtigt godt tilbud.

Det betyder, at vi igen skal til at prøve størrelser, da størrelserne kan variere fra det ene firma til det andet - SÅ PÅ DEN IGEN.

Tirsdag den 28 juni vil der ligge et sæt fremme, så vi kan få mulighed for at mærke kvaliteten. 

Bestyrelsen planlægger et seniorarrangement i samarbejde med DGI for alle seniorer i området onsdag den 11.05-22 kl 10. Vi skal cykle ca 20 km efter en planlagt rute, og bagefter hygge os med let forplejning og kaffe.

Tove, formand LCM

Der er 5 fra LCM, der har meldt sig som frivillige til Royal Run i Næstved den 6. juni 2022.

Jens Peter og Pia har flyttet søndagsturen den 03.07-22 til lørdag den 02.07-22, hvor de vil planlægge en tur omkring ruten hvor Tour de France rytterne cykler. I vil høre nærmere.

Vi håber mange af jer har lyst at deltage i cyklingen, og også hjælpe til med nogle praktiske opgaver.

Tirsdag den 07-06-2022 kl 20-21 efter cykling kommer en repræsentant fra DGI og fortæller om god Cykelkultur.

 I år har vi besluttet ikke at betale for medlemmernes deltagelse i Tour de Præstø, der afholdes den 21.06-2022.

Dato for afprøvning af størrelser på det nye cykeltøj er ikke fastlagt endnu. 

Husk frist for betaling af kontingent på 300 kr. er den 1. Maj 2022

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig som følger:

Formand:                   Tove Kyhn Madsen

Næstformand:            Flemming Wrist-Knudsen

Kasserer :                  Annette Olsen

Sekretær :                  Pia Haff Mortensen

Bestyrelsesmedlem:  Uffe Nygaard

Suppleanter:              Gerda Svensson og 

                                  Sussie Olsen

Bestyrelsen er ved at planlægge et Seniorarrangement i samarbejde med DGI. Dette bliver en cykeltur onsdag den 11. maj kl 10.00.

Da det er et arrangement hvor vi håber, at der kommer deltagere udenfor klubben, vil vi have brug for hjælpende hænder fra medlemmerne, dels som guider på cykelture og dels med praktiske opgaver.

Der kommer flere oplysninger når datoen nærmer sig, men I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Tirsdagscykling: der er gratis kaffe og kage efter cyklingen. Har man lyst til en øl eller sodavand er prisen 7 kr. 

Vi undersøger, om der kan oprettes en MobilePay Box, som medlemmerne kan betale til, så vi undgår kontanter.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at være passiv medlem/

Støttemedlem i LCM. I vil høre nærmere om dette.

Jan Olsen arbejder fortsat videre med cykeltøjet, og er der tilstrækkelig mange medlemmer, der ønsker at købe cykeltøj, afholdes der en aften, hvor man kan prøve og bestille tøj.

Sussie står for tilmelding til diverse cykelløb i løbet af sæsonen. Disse bliver lagt frem på tirsdagsaftenerne efter cykling.

Næste bestyrelsesmøde er: 21/4- 2022.

Corona

Kære alle

Det har desværre vist sig, at der på vores generalforsamling har været et mindre corona udbrud. over 10 deltagere er tilsyneladende blevet smittet.

Vi opfordrer derfor til at I får taget en test.

Bestyrelsesmøde 02.02.2022

Generalforsamling tirsdag den 22.02.22 kl 19:00 Kultursalen Fladså Hallen, vi starter med smørebrød/håndmadder

Brestyrelsen har på dagsorden forslag til nye vedtægter og hævning af kontingent fra 200 til 300 kr pr person.

Der arbejdes videre med nye klubtrøjer.

Bestyrelsen har gennemgået LMC’s vedtægter og revideret disse, så de er tidssvarende.

Forslag til vedtægtsændringer bliver forelagt på den kommende Generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022.

Der arbejdes fortsat med at finde velegnet cykeltøj. Dette punkt bliver også taget op på Generalforsamlingen.

Et lille udvalg bestående af Flemming, Tove og Pia har revideret LMC’s hjemmeside i håb om, at den nu er mere overskuelig og lettere at finde rundt i.

Gymnastik: holdet er nedlagt i denne sæson på grund af for få tilmeldte. Viser der sig interesse for oprettelse af gymnastikhold til næste vintersæson, skal formanden have besked inden 10. marts, da dette er deadline for booking af lokalet.

Nyt fra bestyrelsen

Mette Frederiksen holdt pressemøde i går fredag den 17.12.2021, og fortalte om nye restriktioner.

Det berører heldigvis ikke vores AKTIVITETER UDENDØRS men INDENDØRS AKTIVITETER.

Det betyder, at de medlemmer som svømmer om tirsdagen, må holde en ekstra lang juleferie, da indendørs aktiviteter aflyses fra søndag den 19. december og indtil videre til onsdag den 05. januar

I stedet for at svømme vil vi foreslå medlemmerne (svømmere som ikke svømmere) at møde op på tunge cykler tirsdag den 21.12 og 28.12 og 04.01.22 ved Skovgrillen på Præstø Landevej Kl.10:00 til en rask cykeltur

Fredag og søndagscykling mellem jul og nytår falder på hhv juleaften 2. juledag og nytårsaften, tænker ikke der vil være stort fremmøde disse dage

Men søndag den 02.01.2022, er vi klar igen.🙂

På bestyrelsens vegne Tove

Juleafslutning søndag den 12.12.21

OBS OBS 

Der er en ændring i forhold til programmet på søndag. Den stigende Corona smitte gør, at Gløgg og Æbleskiver indtages udenfor i stedet for i den dejlige varme Kultursal.🙂

Det anbefales at tage ekstra varmt tøj med. Vi vil til gengæld sørge for, at der er VARME æbleskiver og  gløgg og et bål til Jer. 

Vi mødes stadig i Fladså Hallen kl. 10.00 på tunge cykler til en cykeltur eller lette vandrestøvler til en vandretur, regner med at være hjemme igen ca. 11:30

Vi håber at se rigtig mange af klubbens friske medlemmer, så vi kan ønske hinanden en glædelig jul.

På bestyrelsens vegne Gerda, Pia og Tove

Juleafslutning LCM søndag den 12 december 2021

Vi mødes kl. 10:00 på tunge cykler ved Fladså Hallen og er hjemme igen kl. 12:00. Bagefter samles vi i “Kultursalen Fladså Hallen” til Gløgg og Æbleskiver. 

Det vil også være muligt at gå en tur i stedet for at cykle, der er planlagt en tur i området på ca. 6 km.

Og er cyklen og vandrestøvlerne lagt i vinterhi, mødes vi til gløgg og æbleskiver.

Vi glæder os til et hyggeligt juletræf 

Bestyrelsen 😀

En lille rettelse:

Gymnastik starter onsdag den 27/10-2021🧘‍♂️🤸🏼‍♂️

Nyt fra sidste bestyrelsesmødet den 11 oktober:

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en

revidering af klubbens vedtægter.

Forslag til vedtægtsændringer vil blive forelagt på den kommende generalforsamling.

Fredags/seniorudvalget har holdt møde den 28/10-21, og referatet med kommende ture ligger på hjemmesiden.

Søndagsudvalget har holdt møde den 13/10-21, og kommende søndagsture vil blive lagt på hjemmesiden.

Gymnastik starter 26/10-21.

Flere medlemmer har givet udtryk for, at de godt kunne bruge nye klubtrøjer.

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Juleafslutning bliver søndag den 12/12-21 i kultursalen i Fladså Hallen.

Bestyrelsesmøde 30/8-2021

Cykelklubben er blevet kontaktet af DGI vedr. afholdelse af et Seniorarrangement, som vi har sagt ja tak til. Det skal være et formiddagsarrangement, som vi har frie hænder til at planlægge, og det skal være åbent for alle seniorer. DGI vil annoncere dette arrangement og er tovholder på det. Eneste krav er, at vi skal cykle samt benytte cykelhjelm.

Hvis nogle af jer har gode idéer til indholdet af et sådant arrangement, må I meget gerne henvende jer til bestyrelsen.

Svømning: Når svømmehallen benyttes, skal der være en til stede med bassin-livredderprøve. Prøven skal fornyes hvert år. Tove og Poul Henning har tilbudt at tage denne prøve, og Lotte vil gerne fortsætte som instruktør. Når Tove og Poul Henning er klar, kan svømningen starte op.

Dette vil angivelig blive omkring oktober måned, men der gives besked på hjemmesiden vedr. opstart.

Gymnastik: gymnastikken starter 27/10-2021 med Merethe som instruktør. Flemmig sender besked om opstart her på hjemmesiden.

Datoer i 2021/2022:

12/12-2021:  Juleafslutning

22/  2-2022:  Generalforsamling

27/  2-2022:  Fastelavn

27/  3-2022:  Sommeropstart

29/  3-2022:  Sommertræning

24/  9-2022:  Klubfest

Husk:

Den sidste cykelaften sommer er tirsdag den 21. september, og der er klubfest den 25. september.

Opstart af vintersæson er 3/10-2021. Samtidig med vinteropstarten afholdes Brugsløbet, hvor Brugsen i Mogenstrup serverer pølser og drikkelse fra kl 13-16.

Herefter vintercykling om fredagen fra kl 10-12 samt søndage kl 10-?

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. maj 2021 kl 19 i Fladsåhallen.

Se formandens indkaldelse samt dagsorden  fra den 10/5-2021.

Efter generalforsamlingen er der orientering om vores tur til Sæby.

Seniorudvalget har holdt  møde den 27/4-2021.

Referat med kommende ture ligger på

hjemmesiden under punktet: “Diverse udvalg”

- “Seniorudvalget”.

Der er planlagt søndagsture sommeren over 

(1. Søndag i hver måned)

I får nærmere beskrivelse af turen når vi   nærmer os dagen, men sæt x i kalenderen. 

Se turene under punktet “Kalender” på hjemmesiden.

Klubfesten afholdes lørdag den 25/9-2021 i Fladsåhallen.

Det er besluttet at cykelklubben bliver medlem af Fladså Hallen til et beløb af 150 kr/år.

Næste mødedato i bestyrelsen er: 30/8-2021.

Drikkelse/kage efter cykling

Bestyrelsen har besluttet at drikkelse og kage tirsdag i sommersæsonen 2021 vil være gratis - som et lille plaster på Corona såret🙂

Vi starter op med drikkelse/kage tirsdag den 27.04.2021, da forsamlingsforbuddet er hævet til 50 udendørs og 10 indendørs. Indtil videre vil det betyde, at det mest er udendørs, vi samles efter cyklingen.

Husk at tage varmt tøj/tæppe med.

På grund af lyntest i lokalet, er det først muligt for dem som har kagetjansen at komme til i køkkenet ca. 19:30. Det giver dog en mulighed for jer, at I kan køre en kortere cykeltur, så formen holdes intakt!

Hvis I hellere vil have kaffe/te i stedet for drikkelse, skal I selv medbringe dette.

Husk at skrive Jer i kagebogen, når vi ses  😀

Bestyrelsesmøde 17.03.2021

Opstart af sommersæson er søndag den 28.03.2021 kl. 10:00, hvor vi cykler fra Fladså Hallen

Bestyrelsen har drøftet, hvordan den sociale del af cykelarrangementerne skal foregå. Selvom man efter vores bestyrelsesmøde, nu må samles 10 personer udendørs, kan det endnu ikke anbefales, at vi mødes til kaffe/drikkelse og kage efter tirsdag og fredagscyklingen. Dette gælder også for sommeropstarten.

Som plaster på Corona-tiden vil kaffe/drikkelse og kage være gratis for medlemmerne om tirsdagen i den kommende sommersæson, når forsamlingsforbuddet hæves, og det igen er muligt at samles efter cykling.

Tur til Sæby i uge 25 bliver til noget, og hvor vi glæder os. Flemming og Jan vil komme med yderligere information i nærmeste fremtid.

Søndagstur i April den første søndag i måneden er aflyst  på grund af påsken. Første tur bliver søndag den 02.05.2021.

Kontingentet bibeholdes på samme beløb. 200,00 kr. pr medlem og 400,00 kr. for familiekontingent - indbetales senest 01.05.2021 til SPAR NORD reg.nr- 9819. kontonr. 4580564300.

Sæson er fra 1.04.2021-31.03.22.

Nu skal vi ha' tunet raceren og i gang med sommersæsonen.

Opstart søndag den 28.03.2021 kl. 10:00 fra Fladså Hallen

Herefter cykler vi:

Tirsdag  18:00-20:00 første gang 30.03.2021

Torsdag 18:00-

Fredag  10:00-

Søndag 10:00-

LCM's varemærke er selvfølgelig cykling men også masser af socialt samvær efter cyklingen. På grund af Corona restriktionerne vil der indtil videre ikke være socialt samvær med drikkelse og kage efter cyklingen. Det gælder også vores traditionelle opstart med pølser og drikkelse. Det må I have til gode til forsamlingsforbuddet hæves yderligere.

Vi skal passe på hinanden og overholde diverse Corona restriktioner, også når vi mødes til cykling.

I skal derfor, når I kommer stille Jer i den gruppe I skal cykle fra, så vi undgår at samles i for store grupper.

Vel mødt til endnu en sæson med masser af cykling.

Nu kan vi endelig cykle sammen igen i klubregi.

Statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde den. 24.02.2021. Mette F. orienterede blandt andet om, at udendørsidræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5-25 personer fra på mandag den 01.03.2021.

Det betyder, at vi endelig kan komme i gang med cyklingen i vores klub. Vi fortsætter derfor uændret, hvor vi slap lige før jul med følgende cykeldage:

Tirsdag kl. 10:00 fra Skovgrillen på Præstøvej

Fredag og søndag kl. 10:00 fra Fladså Hallen

Selvom vejret lige for tiden er så forårsagtigt, at vores pindsvin ude i haven er vågnet af sit vinterhi, er det stadig vintersæsonen som fortsætter.

Søndag den 28 marts (sommertid start) kl 10:00, starter sommersæsonen, og tirsdags træning vil blive fra kl.18:00-20:00 fra Fladså Hallen. Træning fredag og søndag er samme sted og tidspunkt som om vinteren.

Der vil komme yderligere information om opstart af sommersæsonen, når tiden sig nærmer.

Alle de andre Corona regler, som vi lever med på godt og ondt er stadig gældende, så derfor PAS GODT PÅ JER SELV OG ANDRE. 

Forsamlingsforbuddet skærpes fra 10 til 5 personer

Godt nytår fra bestyrelsen🙂

Statsminister Mette Frederiksen holdt i går pressemøde den. 05-01-2021 og orienterede blandt andet om, at indtil den 17 januar vil forsamlingsforbuddet blive ændret fra 10 til 5 

personer 

og afstand vil blive ændret fra 1 m. til 2  m. i det offentlige rum.

Vi har ellers haft mange gode cykelstunder med opdeling i grupper af 10 personer, og det fungerede ok.. 

Men opdeling i grupper af 5 personer og med 2 m. afstand - det bliver for bøvlet.  Derfor har vi fra bestyrelsens side valgt at lukke ned for cykling i klubregi, indtil forsamlingsforbuddet igen bliver af en størrelse, som er til at håndtere. Vi håber bare ikke nedlukningen bliver ligeså langvarig som i starten af 2020.

Det gode er, at vi stadig kan lave private aftaler med hinanden og cykle/vandre afsted 5 personer eller mindre af gangen - og der ER ikke udgangsforbud. 

Vores generalforsamling tirsdag den 26-02-2021 udsættes og vores fastelavnsarrangement 14.02.2021 aflystes.

Når der sker noget nyt vil I blive orienteret. 

På bestyrelsens vegne Tove

Skærpede Coronatiltag i mange kommuner heriblandt Næstved Kommune fra fredag den 11.12.20

Cykeljuleafslutning søndag den. 13.12.20
Gløgg og æbleskiver i Dagli’Brugsen efter cyklingen på søndag aflyses. Udendørs aktiviteter er stadig en mulighed og forsamlingsforbud er stadig på 10 personer, derfor kan vi heldigvis cykle. Vi mødes på søndag kl. 10:00 i hallen og cykler et par timer i grupper af Max 10 personer, og må så efterfølgende undvære Gløgg og æbleskiver.

Dagli'Brugsens julemarch vil blive afviklet søndag 13.12.20 fra 12-15:00

Gymnastik om onsdagen på Susåskolen Holsted aflyses indtil den 3 januar.

Forsamlingsforbuddet er indtil den 28 februar på 10 personer. Det betyder, at vores fastelavnsarrangement 14.02.2020, generalforsamling tirsdag den 23.02.2021, samt vores specielle fredags - og søndagsture aflyses. Når forsamlingsforbuddet hæves igen, vil klubben melde ud med nye datoer for de forskellige aktiviteter.

Heldigvis kan vi stadig cykle, bare vi holder os til grupper af 10 personer før - under - og efter cyklingen. Derfor mødes vi, som vi plejer fredag og søndag kl. 10:00 fra Hallen og tirsdag kl. 10:00 fra Skovgrillen Præstø Landevej. Vi cykler også mellem jul og nytår.

Hele bestyrelsen vil ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Pas godt på jer selv og alle andre i denne skøre Corona tid. 

Bestyrelsesmøde 25.11.2020

Cykelklubben har modtaget invitation til at deltage i et julearrangement planlagt af Dagli’brugsen i Mogenstrup søndag den 13.12.2020 kl 12-15.

Det er en julemarch gennem Mogenstrup, hvor de forskellige idrætsforeninger indbydes til at stå langs ruten. Der bliver mulighed for at fortælle om sin forening og evt. lave en aktivitet.

Dagli’brugsen serverer glögg og æbleskiver på p-pladsen ved Brugsen, og julemanden skulle også dukke op, så børnene kan fylde lidt godter i deres julestrømper.

Lov Cykel Motion leverer frugt-evt. mandariner- til julestrømperne.

Billetter til både børn og voksne udleveres gratis i Dagli’brugsen.

Da det er samme dag, vi har juleafslutning i cykelklubben, foreslår bestyrelsen følgende søndag den 13.12.2020:

Der er mulighed for cykeltur på tunge cykler. Starttidspunkt fra Hallen kl 10-12.

Dem der har lyst, kan fortsætte med Dagli’brugsens arrangement. Man kan nøjes med glögg og æbleskiver eller også melde sig til gåturen.

Dem fra cykelklubben, der kun ønsker at gå, kan melde sig til Dagli’brugsens arrangement fra 12-15.

Tur til Sæby uge 25 juni 2020.

Der er 50 tilmeldte til turen.

Planlægningsgruppen har været på besøg i området.

Det er nogle gode huse, og der er foreløbig mulighed for 4 ture bl.a. til Læsø, Skagen, Frederikshavn og Lille Vildmose. Vi får yderligere information når gruppen har været på tur med cyklerne til foråret.

Generalforsamling den 23.02.2021

Denne afholdes, hvis det til den tid er muligt.

Følgende er på valg: Tove, Gerda, Sussie, Annette og Flemming.

Forsamlingsforbud

Vores statsminister Mette Frederiksen har i fredags 23.10.2020  sænket forsamlingsforbudet fra 50 til 10 personer.

Vi kan stadig cykle sammen i grupper af højst 10 personer, derfor er der ingen ændringer af vores cykeltider.

Vi mødes fredag og søndag fra Fladså Hallen kl. 10:00.

Og tirsdag i vinterhalvåret fra Skovgrillen Præstø Landevej kl. 10:00.

Alle dage på tunge cykler.

Men - når vi mødes skal grupperne holdes adskilt før, under og efter cyklingen. Det vil i praksis betyde, at der vil være forskellige afmærkede samlingssteder på Fladså Hallens P-plads, hvor vi kan samles af 10 personer.

Ved kørsel skal der være så meget afstand imellem grupperne, at det kan ses, at det er selvstændige grupper som cykler. Løsningen kan også være, at grupperne cykler hver sin tur (ligesom tirsdags sommercykling) eller en helt 3. model. Vi må prøve at se, hvad der fungerer bedst for os.

Det er vigtigt, at vi overholder forsamlingsforbudet på 10 personer og samtidig får cyklet en masse.

OBS.

Så længe vi kun kan samles 10 personer, vil de udvidede cykelture på bestemte fredage og den første søndag i  måneden blive udsat, til “lille forsamlingsforbud” bliver hævet til en større gruppe. Det bliver simpelthen for bøvlet at arrangere disse ture med mange små grupper.

Gymnastik

Gymnastik om onsdagen vil stadig kunne lade sig gøre, da der er under 10 personer på holdet. 

Kontakt Merethe Sørensen på telefon 21 47 72 26 for yderligere oplysninger.

På bestyrelsens vegne

Tove Kyhn Madsen, formand

Opstart af vintersæson

Brugsløbet den 04.10.2020 er desværre aflyst på grund af Corona.

I stedet bliver der opstart af vintersæson på MTB/tunge cykler søndag den 04.10.2020 kl 10:00-ca.12:00 fra Fladså Hallen.

Herefter vil der være cykling hver fredag og søndag kl. 10:00 fra Fladså Hallen, hvis ikke andet oplyses.

Nyt fra bestyrelsen 🙂

Den sidste cykelaften bliver  tirsdag den 22. September, hvor klubben inviterer på håndmadder/smørrebrød og drikkelse efter cykling - selvfølgelig med fokus på alle Corona anbefalingerne.

Det er bestyrelsens vurdering, at servering af øl/sodavand og kage har fungeret godt i disse coronatider, og at dette arrangement fortsætter, når vi mødes igen til sommertræning.

O pstart af vintersæson samt Brugsløbet er planlagt til søndag den 4. oktober.

Flemming vil undersøge COOP’s holdning til afholdelse af et sådant arrangement i forbindelse med stramning af forsamlingsreglerne.

I vil bliver nærmere orienteret, når Flemming har en afklaring.

Vedr. svømning i Fladså hallen, her har bestyrelsen ikke de store forhåbninger om, at svømmehallen bliver klar før en gang til februar 2021.

Gymnastik starter den 21. oktober, og Merethe bliver instruktør på holdet. I vil blive yderligere orienteret, når opstart sig nærmer.

Vedr.  kl ubbens bank Spar Nord, er det efter moden overvejelse besluttet at beholde banken. Det vurderes, at vi ikke kan få en bedre aftale i andre banker - hvad angår gebyrer og negative renter.

Bestyrelsen har drøftet hvordan klubben skal forholde sig, hvis et medlem bliver testet positiv for Corona.

DGI har udsendt nogle retningslinjer. Her anbefales bl.a., at man registrerer, hvem der deltager i cykelarrangementerne. Desuden skal alle medlemmer orienteres, hvis der er et smittet medlem. Det besluttes, at det er formanden som er kontaktperson og orienterer alle medlemmer pr. mail.

Der henvises i øvrigt til DGI’s skrivelse: “ Sådan håndterer foreningen en positiv coronatest”.

Nyt fra Bestyrelsen 20 august

Kære alle

Det er med beklagelse, at vi i år må undvære vores klubfest. 

Efter samråd med festudvalget har vi besluttet, at vi springer over i år, da situationen med COVID-19, fortsat et ustabil og vi derfor ikke skal udfordre hinanden.

Herudover vil der nok være medlemmer som uanset situationen bedres, nok fortsat vil betakke sig. 

Så gem det gode humør og appetitten til næste år, hvor vi så må gøre det dobbelt så hyggeligt.

Din Bestyrelse

Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter året ud med at servere kolde øl og sodavand efter tirsdagstræningen. Vi har åbnet forsigtigt op for bagning af kager, når de anbefalede hygiejneregler bliver overholdt. Dette gælder også for fredagsgruppen og  søndagsgruppen. 

Tove vil udfærdige en nærmere vejledning om, hvordan hygiejnereglerne skal overholdes.

Der har været forespørgsel fra medlemmerne vedr. mobilpay, men dette

er ikke en mulighed, så man må fortsat have kontanter med til øl/kage.

Dem der har lyst, skriver sig ind i kagebogen. Hvis der ikke er nogle “kagebagere”, må vi nøjes med drikkelse.

Svømmehallen åbner officielt igen den 14.12. 2020

Karen stopper som gymnastikinstruktør, men der arbejdes på at finde en afløser.

Cykelklubben kan ikke længere slippe for foreningsgebyr, kortafgift og negative renter i Spar Nord.

Kassereren undersøger, om der er andre banker, der kan tilbyde en bedre aftale.

Datoer for opstart af vintersæson, juleafslutning, fastelavn og sommersæson

Sidste cykelaften-sommer- : 22. september 2020

Klubfest : Lørdag  26.  september 2020

Opstart vintersæson og Brugsløb : 4. oktober 2020

Juleafslutning : 13. December 2020

Fastelavn. : 14. Februar 2021

Opstart sommersæson. : 28. Marts 2021

Aflysning af cykelaften

Cykelaften tirsdag den 23.06.2020 aflyses, da det er Sankt Hans aften.

Søndagsture i klubben

Som vi fortalte om på den første cykelaften, vil der være en planlagt søndagstur hele året den første søndag i måneden. De andre søndage vil der blive cyklet som vanligt.

Gruppen som koordinerer turene består indtil videre  af Sussie, Pia og Tove.

Der er allerede nogle som har meldt forslag ind til en tur i juli og en tur i august,

Men I kan roligt sætte x i kalenderen ved hver søndag resten af året.

Alle er velkomne til at komme med turforslag til Sussie, Pia eller Tove

Søndag den 05.07.20 står Kirsten og Anders Flackeberg for en tur til Marienlyst 

Søndag den 02.08.20 står Flemming og Lis Wrist for en tur til Lolland

Når tiden sig nærmer kommer der flere detaljer. 

Cykelhilsen fra Tove

I morgen tirsdag 09.06.2020 går det løs fra Fladså Hallen kl 18:00 og for Botanikholdet 18:30

Efter endt cykling samles vi udenfor til en opstartsøl eller sodavand som klubben giver.

Jeg ridser lige lidt regler op

Forsamlingsforbud er nu 50 personer

Der cykles i mindre grupper på 8 til 10 personer.

Afstand på 1 m. til alle sider, når der cykles. Det er i nogen grad muligt at køre 2 og 2 på en social tur, men ved fysisk anstrengelse anbefales det at køre på en linie.

Snyd din næse i ærmet - ikke ud i luften

Kør’ gerne med den samme gruppe hver gang

Medbring slange, pumpe, dækjern, drikkelse og håndsprit

De gældende coronaregler - skal stadig overholdes

Glæder mig til vi ses.

Cykelhilsen fra Tove

Opstart af sommercykling i LCM

05.06.2020

Nu starter vi op med sommercykling. Vi mødes tirsdag den 09.06.20 ved Fladså Hallen kl. 18:00 - og for Botanikholdet 18:30.

Først vil vi ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår med håb om mange gode cykelstunder i 2022.

Regeringen har endnu ikke afholdt pressemøde vedrørende opstart af fase 3, men det se ud som om, at regeringen vil lempe forsamlingsforbuddet, så det bliver tilladt at møde 50 personer fra på mandag (kilde: DR artikel fra i dag)

Der vil stadig være Coronaregler, vi skal følge nærmere om det i et andet opslag.

Vi glæder os sådan til at komme i gang - ses på tirsdag.

Cykelhilsen fra bestyrelsen - Tove

2021 cykeltur

Flemming og Jan arbejder videre med turen i 2021.

Bestyrelsen har drøftet, hvornår vi kan starte  fællescykling i klubben.

Da vi stadig kun må samles 10 personer, er der enighed om at vente med fællescykling til efter 08.06.2020. Her håber vi at måtte samles 30-50 personer. 

Vi satser på at kunne starte tirsdag den 09.06.2020,  men formanden vil orientere nærmere både om tidspunkt samt de forholdsregler  og praktiske foranstaltninger der skal tages. 

Cykeltøj

Som tidligere nævnt er der mulighed for at bestille cykeltøj. Vi samler bestillingerne sammen, og besked gives til Jan eller Tove.

Nyt fra formanden 8. maj 2020

Kære medlemmer

Statsminister Mette F. har holdt pressemøde 07.05.20, hvor fase 2 i genåbning af DK blev gennemgået. Umiddelbart ser det ikke ud til at ændre noget i forhold til snarlig opstart i LCM, da der stadig er begrænsing på 10 personer og 2 m. afstand hele vejen rundt. 

Tænker vi er mere heldige, når fase 3 bliver iværksat fra den 8 juni, hvor der er lagt op til en forsamling på mellem 30-50 personer og forhåbentlig med mindre afstand. 

Så kære medlemmer,  vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.

Klø på med cyklingen alene eller sammen med et par stykker, tror der er håb forude

De bedste cykelhilsener fra Tove 

Nyt fra bestyrelsen 26. april 2020