Indmeldelse

Al indmeldelse skal ske til klubbens Formand på telefon 40916088 eller på mail nyskov@stofanet.dk