Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen nr. 3

Tur til Sønderjylland:

Planlægning af turen til Sønderjylland Løjt er i fuld gang. Det bliver til juni 2019 i uge 25 nærmere information følger. Formanden og næstformanden med fruer tager på en uges ferie i november for at besigtige lokaliteterne.

Klubtøj:

Der kommer en bestillings liste ud på nettet vedr. Klubtøj, hvilket giver bestyrelsen en mulighed for at trimme indkøbene.

Juleafslutning:

Juleafslutning bliver søndag den 16.12.2019 til gløgg og æbleskiver.

Værgekampagne:

Der planlægges en værgekampagne i starten af 2019.

Nyt fra bestyrelsen nr. 2

Nyt fra bestyrelsen:

Rigtig mange fra Lov Cykelmotion deltog i Tour De Præstø. Der har været en del utilfredshed med arrangementet blandt andet forplejningen. Måske en ide at deltage i et andet cykelløb til næste år?

Vi er 92 medlemmer, og i år har vi 30 års jubilæum. Bestyrelsen opfordrer alle   medlemmer til at skaffe nye medlemmer.

Høstfest afholdes den 6.10.2018 i Fladså Hallen, nærmere information følger.

Opstart vintersæson 30.09.2018, nærmere information følger.

Brugsløb den 30.09.2018 kl 13:00

Webmaster sørger for, at der vil komme links til diverse cykelløb

Nyt fra bestyrelsen nr. 1


Bestyrelsen blev i september 2017 enige om, at der ikke ydes tilskud til de personer, som bliver ”hyret” af de forskellige medlemmer til at fortælle/guide, når vi er på tur eller virksomhedsbesøg. Gruppen må selv indsamle og afholde denne udgift. 

 

I sommerferien holder hallen lukket, klubben vil få en nøgle udleveret, så det vil være muligt at afholde vores klubaftener.

 

Formanden får ofte tilbud vedrørende cykeltilbehør. Klubben vil eksempelvis indkøbe dæk og slanger til en fordelagtig pris. Det er ikke til at vide, hvilke tilbud der kommer. Tilbudene vil komme på hjemmesiden.

 

Klubfest afholdes den 6.10.2018 i Fladså Hallen, nærmere information følger.

 

Opstart vintersæson 30.09.2018, nærmere information følger.

 

Planlægning af turen i juni 2019 er i fuld gang, nærmere information følger.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 23.7.2018. Hvis medlemmer har emner bestyrelsen skal tage op - send dette til formanden en uge før 16.07.2018.