Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen 27.10.2020

Forsamlingsforbud


Vores statsminister Mette Frederiksen har i fredags 23.10.2020  sænket forsamlingsforbudet fra 50 til 10 personer.

Vi kan stadig cykle sammen i grupper af højst 10 personer, derfor er der ingen ændringer af vores cykeltider.
Vi mødes fredag og søndag fra Fladså Hallen kl. 10:00.
Og tirsdag i vinterhalvåret fra Skovgrillen Præstø Landevej kl. 10:00.
Alle dage på tunge cykler.

Men - når vi mødes skal grupperne holdes adskilt før, under og efter cyklingen. Det vil i praksis betyde, at der vil være forskellige afmærkede samlingssteder på Fladså Hallens P-plads, hvor vi kan samles af 10 personer.
Ved kørsel skal der være så meget afstand imellem grupperne, at det kan ses, at det er selvstændige grupper som cykler. Løsningen kan også være, at grupperne cykler hver sin tur (ligesom tirsdags sommercykling) eller en helt 3. model. Vi må prøve at se, hvad der fungerer bedst for os.

Det er vigtigt, at vi overholder forsamlingsforbudet på 10 personer og samtidig får cyklet en masse.

OBS.
Så længe vi kun kan samles 10 personer, vil de udvidede cykelture på bestemte fredage og den første søndag i  måneden blive udsat, til “lille forsamlingsforbud” bliver hævet til en større gruppe. Det bliver simpelthen for bøvlet at arrangere disse ture med mange små grupper.

Gymnastik
Gymnastik om onsdagen vil stadig kunne lade sig gøre, da der er under 10 personer på holdet. 
Kontakt Merethe Sørensen på telefon 21 47 72 26 for yderligere oplysninger.

På bestyrelsens vegne
Tove Kyhn Madsen, formand


Opstart af vintersæson

Brugsløbet den 04.10.2020 er desværre aflyst på grund af Corona.

I stedet bliver der opstart af vintersæson på MTB/tunge cykler søndag den 04.10.2020 kl 10:00-ca.12:00 fra Fladså Hallen.

Herefter vil der være cykling hver fredag og søndag kl. 10:00 fra Fladså Hallen, hvis ikke andet oplyses.


Nyt fra bestyrelsen 🙂

Den sidste cykelaften bliver  tirsdag den 22. September, hvor klubben inviterer på håndmadder/smørrebrød og drikkelse efter cykling - selvfølgelig med fokus på alle Corona anbefalingerne.

Det er bestyrelsens vurdering, at servering af øl/sodavand og kage har fungeret godt i disse coronatider, og at dette arrangement fortsætter, når vi mødes igen til sommertræning.

O pstart af vintersæson samt Brugsløbet er planlagt til søndag den 4. oktober.
Flemming vil undersøge COOP’s holdning til afholdelse af et sådant arrangement i forbindelse med stramning af forsamlingsreglerne.
I vil bliver nærmere orienteret, når Flemming har en afklaring.

Vedr. svømning i Fladså hallen, her har bestyrelsen ikke de store forhåbninger om, at svømmehallen bliver klar før en gang til februar 2021.

Gymnastik starter den 21. oktober, og Merethe bliver instruktør på holdet. I vil blive yderligere orienteret, når opstart sig nærmer.

Vedr.  kl ubbens bank Spar Nord, er det efter moden overvejelse besluttet at beholde banken. Det vurderes, at vi ikke kan få en bedre aftale i andre banker - hvad angår gebyrer og negative renter.

Bestyrelsen har drøftet hvordan klubben skal forholde sig, hvis et medlem bliver testet positiv for Corona.
DGI har udsendt nogle retningslinjer. Her anbefales bl.a., at man registrerer, hvem der deltager i cykelarrangementerne. Desuden skal alle medlemmer orienteres, hvis der er et smittet medlem. Det besluttes, at det er formanden som er kontaktperson og orienterer alle medlemmer pr. mail.
Der henvises i øvrigt til DGI’s skrivelse: “ Sådan håndterer foreningen en positiv coronatest”.Nyt fra Bestyrelsen 20 augustKære alle

Det er med beklagelse, at vi i år må undvære vores klubfest. 

Efter samråd med festudvalget har vi besluttet, at vi springer over i år, da situationen med COVID-19, fortsat et ustabil og vi derfor ikke skal udfordre hinanden.

Herudover vil der nok være medlemmer som uanset situationen bedres, nok fortsat vil betakke sig. 

Så gem det gode humør og appetitten til næste år, hvor vi så må gøre det dobbelt så hyggeligt.

Din Bestyrelse


Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsætter året ud med at servere kolde øl og sodavand efter tirsdagstræningen. Vi har åbnet forsigtigt op for bagning af kager, når de anbefalede hygiejneregler bliver overholdt. Dette gælder også for fredagsgruppen og  søndagsgruppen. 

Tove vil udfærdige en nærmere vejledning om, hvordan hygiejnereglerne skal overholdes.

Der har været forespørgsel fra medlemmerne vedr. mobilpay, men dette

er ikke en mulighed, så man må fortsat have kontanter med til øl/kage.

Dem der har lyst, skriver sig ind i kagebogen. Hvis der ikke er nogle “kagebagere”, må vi nøjes med drikkelse.

 

Svømmehallen åbner officielt igen den 14.12. 2020

 

Karen stopper som gymnastikinstruktør, men der arbejdes på at finde en afløser.

 

Cykelklubben kan ikke længere slippe for foreningsgebyr, kortafgift og negative renter i Spar Nord.

Kassereren undersøger, om der er andre banker, der kan tilbyde en bedre aftale.

 

Datoer for opstart af vintersæson, juleafslutning, fastelavn og sommersæson

 

Sidste cykelaften-sommer- : 22. september 2020

Klubfest : Lørdag  26.  september 2020

Opstart vintersæson og Brugsløb : 4. oktober 2020

Juleafslutning : 13. December 2020

Fastelavn. : 14. Februar 2021

Opstart sommersæson. : 28. Marts 2021

Aflysning af cykelaften

Cykelaften tirsdag den 23.06.2020 aflyses, da det er Sankt Hans aften.


Søndagsture i klubben

Som vi fortalte om på den første cykelaften, vil der være en planlagt søndagstur hele året den første søndag i måneden. De andre søndage vil der blive cyklet som vanligt.

Gruppen som koordinerer turene består indtil videre  af Sussie, Pia og Tove.

Der er allerede nogle som har meldt forslag ind til en tur i juli og en tur i august,

Men I kan roligt sætte x i kalenderen ved hver søndag resten af året.

Alle er velkomne til at komme med turforslag til Sussie, Pia eller Tove


Søndag den 05.07.20 står Kirsten og Anders Flackeberg for en tur til Marienlyst 

Søndag den 02.08.20 står Flemming og Lis Wrist for en tur til Lolland


Når tiden sig nærmer kommer der flere detaljer. 


Cykelhilsen fra Tove
I morgen tirsdag 09.06.2020 går det løs fra Fladså Hallen kl 18:00 og for Botanikholdet 18:30

Efter endt cykling samles vi udenfor til en opstartsøl eller sodavand som klubben giver.

Jeg ridser lige lidt regler op

Forsamlingsforbud er nu 50 personer
Der cykles i mindre grupper på 8 til 10 personer.
Afstand på 1 m. til alle sider, når der cykles. Det er i nogen grad muligt at køre 2 og 2 på en social tur, men ved fysisk anstrengelse anbefales det at køre på en linie.
Snyd din næse i ærmet - ikke ud i luften
Kør’ gerne med den samme gruppe hver gang
Medbring slange, pumpe, dækjern, drikkelse og håndsprit
De gældende coronaregler - skal stadig overholdes

Glæder mig til vi ses.

Cykelhilsen fra Tove


Opstart af sommercykling i LCM

05.06.2020

Nu starter vi op med sommercykling. Vi mødes tirsdag den 09.06.20 ved Fladså Hallen kl. 18:00 - og for Botanikholdet 18:30.

Regeringen har endnu ikke afholdt pressemøde vedrørende opstart af fase 3, men det se ud som om, at regeringen vil lempe forsamlingsforbuddet, så det bliver tilladt at møde 50 personer fra på mandag (kilde: DR artikel fra i dag)

Der vil stadig være Coronaregler, vi skal følge nærmere om det i et andet opslag.

Vi glæder os sådan til at komme i gang - ses på tirsdag.

Cykelhilsen fra bestyrelsen - Tove
Bestyrelsen har drøftet, hvornår vi kan starte  fællescykling i klubben.

Da vi stadig kun må samles 10 personer, er der enighed om at vente med fællescykling til efter 08.06.2020. Her håber vi at måtte samles 30-50 personer. 

Vi satser på at kunne starte tirsdag den 09.06.2020,  men formanden vil orientere nærmere både om tidspunkt samt de forholdsregler  og praktiske foranstaltninger der skal tages. 


2021 cykeltur

Flemming og Jan arbejder videre med turen i 2021.


Cykeltøj

Som tidligere nævnt er der mulighed for at bestille cykeltøj. Vi samler bestillingerne sammen, og besked gives til Jan eller Tove.

Nyt fra formanden 8. maj 2020

Kære medlemmer

Statsminister Mette F. har holdt pressemøde 07.05.20, hvor fase 2 i genåbning af DK blev gennemgået. Umiddelbart ser det ikke ud til at ændre noget i forhold til snarlig opstart i LCM, da der stadig er begrænsing på 10 personer og 2 m. afstand hele vejen rundt. 

Tænker vi er mere heldige, når fase 3 bliver iværksat fra den 8 juni, hvor der er lagt op til en forsamling på mellem 30-50 personer og forhåbentlig med mindre afstand. 

Så kære medlemmer,  vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu.

Klø på med cyklingen alene eller sammen med et par stykker, tror der er håb forude

De bedste cykelhilsener fra Tove 


Nyt fra bestyrelsen 26. april 2020

Nyt fra bestyrelsen

.Vedr. Coronasituationen: Bestyrelsen fastholder, at der stadig er lukket for enhver form for klubtræning indtil videre, da det ikke er forsvarligt at cykle i grupper på op til 10 personer. 
Der vil komme nærmere udmelding på hjemmesiden vedr. bestyrelsens beslutning.

. Bestyrelsen arbejder på at der arrangeres søndagsture den første søndag i hver måned. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tove Kyhn Madsen, Sussie Olsen og Pia Mortensen.
Interesserede medlemmer er meget velkomne i gruppen, og kan give besked til Tove vedr deltagelse .

Cykeltur i 2021: Flemming og Jan arbejder med planlægningen af denne tur. 

Høstfest er planlagt til lørdag den 26. september i hallen.

Cykeltøj: bestyrelsen har drøftet om medlemmerne har behov for supplering af cykeltøj. Hvis der er nogle af jer, der ønsker at supplere garderoben af cykeltøj, bedes I give Jan besked.


Medlemsliste

Kære alle

På den netop afholdte generalforsamling var der fra flere medlemmer ønske om at få en medlemsliste med henblik på at kunne arrangere fællestransport eller cykelture m.m.

Vi har tidligere kunnet efterkomme dette ønske, men EU-dataforordningen har gjort os usikre på om vi må det.

Vi har nu haft kontakt til DGI som har oplyst at vi gerne må sende en medlemsliste indeholdende navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse samt sende den på mail til medlemmerne.

Den må ikke ligge offentlig på f.eks. en hjemmeside.

Vi vil derfor udarbejde en medlemsoversigt som lever op til disse krav.

Hvis der er medlemmer som ikke ønsker at være på listen, så vil vi gerne høre fra jer ikke senere end 1. april. Herefter vil vi så sende listen til alle.

Henvendelsen om fravalg skal ske til kasserer Annette Olsen på mail nyskov@stofanet.dk 

Nyt fra bestyrelsen nr. 4

·        Klubfest til næste år bliver lørdag den 26.10.2019. Det var ikke muligt at leje lokalet i Fladså Hallen som vi plejer, derfor bliver klubfesten senere til næste år.

Cykelklubben har modtaget 1.243,79 kr fra Rita Rønnede Cykelklub. Turen til Alsace i år var den sidste tur sammen med Rønnede cykelklub. Pengene er overskud fra fælleskassen, som Rita har bestyret gennem årerne.

Cykelferien med Lov Cykelmotion 2019 går til Sønderjylland Gråsten Fiskenæs. Det bliver fra søndag den.16.06.2019 til fredag den. 21.06.2019. Tilmeldingsfrist er tirsdag den. 27.11.2018 til Jan og Anette. På nuværende er der 48 tilmeldte. Pris pr hus er 4.723,00 kr. for 5 dage. Det vil være muligt at booke en hel uge, så vil prisen være 7.800,00 kr., hvis det bliver før den 16.06.2019.

Juleafslutning 16.12.2018 kl 12.00 cykling/gåtur fra 10-12 og herefter æbleskiver og gløgg

Generalforsamling 26.02.2019 i Fladså Hallen kl. 18:30 

Nyt fra bestyrelsen nr. 3

Tur til Sønderjylland:

Planlægning af turen til Sønderjylland Løjt er i fuld gang. Det bliver til juni 2019 i uge 25 nærmere information følger. Formanden og næstformanden med fruer tager på en uges ferie i november for at besigtige lokaliteterne.

Klubtøj:

Der kommer en bestillings liste ud på nettet vedr. Klubtøj, hvilket giver bestyrelsen en mulighed for at trimme indkøbene.

Juleafslutning:

Juleafslutning bliver søndag den 16.12.2019 til gløgg og æbleskiver.

Værgekampagne:

Der planlægges en værgekampagne i starten af 2019.

Nyt fra bestyrelsen nr. 2

Nyt fra bestyrelsen:

Rigtig mange fra Lov Cykelmotion deltog i Tour De Præstø. Der har været en del utilfredshed med arrangementet blandt andet forplejningen. Måske en ide at deltage i et andet cykelløb til næste år?

Vi er 92 medlemmer, og i år har vi 30 års jubilæum. Bestyrelsen opfordrer alle   medlemmer til at skaffe nye medlemmer.

Høstfest afholdes den 6.10.2018 i Fladså Hallen, nærmere information følger.

Opstart vintersæson 30.09.2018, nærmere information følger.

Brugsløb den 30.09.2018 kl 13:00

Webmaster sørger for, at der vil komme links til diverse cykelløb

Nyt fra bestyrelsen nr. 1


Bestyrelsen blev i september 2017 enige om, at der ikke ydes tilskud til de personer, som bliver ”hyret” af de forskellige medlemmer til at fortælle/guide, når vi er på tur eller virksomhedsbesøg. Gruppen må selv indsamle og afholde denne udgift. 

 

I sommerferien holder hallen lukket, klubben vil få en nøgle udleveret, så det vil være muligt at afholde vores klubaftener.

 

Formanden får ofte tilbud vedrørende cykeltilbehør. Klubben vil eksempelvis indkøbe dæk og slanger til en fordelagtig pris. Det er ikke til at vide, hvilke tilbud der kommer. Tilbudene vil komme på hjemmesiden.

 

Klubfest afholdes den 6.10.2018 i Fladså Hallen, nærmere information følger.

 

Opstart vintersæson 30.09.2018, nærmere information følger.

 

Planlægning af turen i juni 2019 er i fuld gang, nærmere information følger.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 23.7.2018. Hvis medlemmer har emner bestyrelsen skal tage op - send dette til formanden en uge før 16.07.2018.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.07 | 15:14

vores nye e-mail adresse
med venlig hilsen
john og birgit

...
14.09 | 15:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilbyde alle medlemme 10% rabat hos Uniwatches.dk hvis det var noget?

...
26.02 | 15:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medlemmer til opfordringer til ture - til beretninger om ture - til billeder - til køb/salg - osv.

...
26.02 | 15:26

Et sted hvor man kunne skrive - jeg kører der og der i morgen - er der nogen, der vil med? - Kunne måske ligefrem blive Lov Cykelmotions Facebook?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE